Please select your location!
Select your location below. If your location is not available you can still view the site by choosing global.

Tävling

Renew Group Sweden AB (nedan kallat ”Renew”) äger varumärket Unihoc och driver sajten Unihoc.com och ansvarar för dess tävlingar.

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och land att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta Renew. Läs mer om Renews personuppgiftspolicy.

2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.

3. För att delta i tävling måste du acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

4. Vinnarna utses, om ej annat anges, av en jury bestående av anställda på Renew. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

5. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via Instagram. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt land publiceras på internet. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

6. Anställda vid Renew eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.

Bolagsinformation
Renew Group Sweden AB
Produktvägen 3, 435 33 Mölnlycke  
Mejl: support@unihoc.com