Please select your location!
Select your location below. If your location is not available you can still view the site by choosing global.
Bild

UNIHOC har vi alltid försökt leda utvecklingen av innebandysporten. Genom åren har detta främst lett till framtagande och utveckling av nya klubbor, nya råmaterial, implementering av nya produktionsmetoder och andra tekniska förbättringar till fördel för utrustningen och sporten. Med det här projektet siktar vi på en annan typ av utveckling och förbättring för innebandyn, när vi nu tar vårt första steg för att förbättra hållbarheten och miljöaspekten för våra produkter. För att göra detta har vi startat ett samarbete med den icke vinstdrivande schweiziska stiftelsen myclimate, som kommer att vara vår partner i detta projekt för att sträva mot ett effektivt klimatskydd.

Bild

Produkten som är i fokus för det här samarbetet är en innebandyklubba som är sammansatt av komponenter som lämnar ett så litet koldioxidavtryck som det överhuvudtaget är möjligt. Utöver hur själva produkten är sammansatt och tillverkad så donerar vi även ett bidrag till myclimate-organisationen för varje klubba som är producerad och såld, för att användas till klimatskydd i något av deras olika miljöprojekt runtom i världen.

Bild

myclimate är en organisation som arbetar för effektivt klimatskydd, både globalt och lokalt. Tillsammans med både industriella partners och privatpersoner vill myclimate forma världens framtid genom att erbjuda rådgivande tjänster och utbildningsprogram, samt genom sina egna miljöprojekt. De gör detta genom en marknadsorienterad och kundfokuserad strategi, som en icke vinstdrivande organisation. myclimate erbjuder tjänster och stöd i tre olika kategorier, och detta är deras presentation av erbjudandet:

Bild

KLIMATUTBILDNING
Genom interaktiva och handlingsorienterade utbildningsprogram uppmanar myclimate alla att göra ett bidrag till vår framtid.

Bild

KONSULTATION OCH LÖSNINGAR
myclimate erbjuder konsultation gällande integrerat klimatskydd som ger ett tydligt mervärde. Stiftelsen gör detta genom analys, IT-lösningar, märkning och resurshantering.

Bild

PROJEKT FÖR KLIMATKOMPENSATION
Genom sina högkvalitativa miljöprojekt främjar myclimate mätbar klimatkompensation och hållbar utveckling på ett globalt plan.

Bild
Bild

Allt som produceras har en påverkan på miljön och lämnar ett koldioxidavtryck. För att göra detta avtryck så litet som möjligt har vi utvecklat ECO-klubban, en klubba där vi har använt komponenter som har så liten negativ effekt på miljön som möjligt.

Bild
Bild

Bild

Ett bidrag som motsvarar 20% av produktionskostnaden för varje tillverkad klubba kommer att doneras till myclimate, för att användas till klimatskydd i något av deras olika miljöprojekt runtom i världen.

Bild
Bild